Våra Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Bevakning av upphandlingsannonser och gör den första affärsbedömningen – Go/No go
 • Anbudscoachning
 • Bid manager istället för att rekrytera en egen resurs
 • Kartläggning av marknadspotentialen

Varje år handlar allas vår offentliga sektor in varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor vilket innebär nästan 20 % av BNP.
Denna marknad är till för alla! För många företagare är den helt obearbetad och vi kan hjälpa er att hitta rätt och börja göra affärer. Det som är svårt för dig är lätt för oss!

Kanske du gör som många andra och låter bli att försöka göra offentliga affärer för att du har för lite tid eller att du tycker det verkar krångligt. WeProcure har den tiden och vi har kompetensen – vi blir din förlängda arm, din säljare inom offentlig upphandling.

 • Hur och var hittar jag alla upphandlingar? – Lugn, vi gör det för dig!
  Vi hjälper dig att bevaka din bransch, ditt specialområde och ditt geografiska område. Du kan fokusera på ditt företag och det du är bäst på. Vi kontaktar dig när det kommer upp intressanta anbud.
 • Känns det som att tiden inte räcker till? – Lugn, vi har avsatt tid för dig i rätt omfattning! Upphandlingar har exakta deadlines och missar man dem så har man missat tåget. Tillsammans tar vi fram en tidplan så att vi genomför upphandlingen i tid och utan stress – allt för att få bästa möjligheter att vinna anbud. Vi gör det du inte hinner med.
 • Har du Svårt att se vilka affärer som är intressanta? – Lugn, vi väljer rätt affärer för dig!
  Det kan uppfattas som en djungel att ta sig igenom allt fackspråk och alla skallkrav. Vi guidar dig och vi tar fram en det viktigaste ur all dokumentation. Vi skapar en översikt och en att -göra -lista av vad du behöver beskriva och exakt vilka dokument du behöver ta fram. Vi guidar dig givetvis där du behöver hjälp och vi skriver till det som saknas, om du vill!
 • Saknar du någon formalia eller policys mm? – Lugn, vi har tillgång till ett mallbibliotek!Vi kan hjälpa dig ta fram de formella dokument som saknas. När grundarbetet är gjort är det lättare att besvara nästa anbud, och nästa, och nästa…
 •  Är det svårt att sätta rätt pris? – Vi jobbar fram en priskalkylering tillsammans för bästa effekt!
  Vi kan hjälpa dig med prisbilder och diskutera fram vinnande prisstrategier för att nå framgång i upphandlingarna. Vi utgår från tidigare prisnivåer i er bransch och aktuella krav för att hitta en vinnande väg att både vinna upphandlingen som att tjäna pengar på kontraktet.

Vilka är WeProcure?

WeProcure är upphandlingsbolaget som ger ditt företag möjligheten att göra affärer i den offentliga sektorn. Vi ser till att hjälpa er organisation med konsulter med hög kompetens. Konsulterna har lång erfarenhet inom offentlig upphandling och som tar ett helhetsansvar för uppdraget. Du som leverantör behöver inte vara expert på Lagen om offentlig upphandling, LOU. Däremot måste du ha en inbyggd varningsklocka som ringer när det dyker upp krav och beteenden som kan vara i strid med hur du jobbar idag, eller vill jobba. Som upphandlingsexperter vet vi vilka spelregler som gäller och hjälper dig att fatta rätt beslut. Vi samarbetar med PublicInsight och kan genom dem erbjuda ett antal olika tjänster som också kan vara till nytta för dig när det gäller dina offentliga affärer.

Varför WeProcure?

De flesta företag har kunskap och erfarenhet av offentlig upphandling men behöver frigöra tid. Anbudsgivning är en mycket resurskrävande verksamhet och det lämpar sig bra att ha det som en extern tjänst. För er som inte har tid, ork eller lust att fördjupa er i offentlig upphandling, är det lönsamt att använda sig av extern anbudsexpertis. Vi förutsätter att ni redan har ett strategiskt beslut på företaget att arbeta mot offentlig sektor och att målet är att erhålla fler offentliga affärer. Vi berättar gärna mer om vårt arbete och hur vi kan hjälpa er – så kontakta oss för att diskutera era behov!

Snabbanslutning