Välkommen till WeProcure

Vi hjälper er med offentliga upphandlingar

Kontakta oss
12 800 000

Upphandlat 2021 för

WeProcure

WeProcure AB hjälper företag med offentliga upphandlingar för att kunna motsvara ställda krav från anbudsgivare. Genom samarbeten skapar vi också möjligheter att åberopa varandras kapacitet och därigenom lösa uppdrag gemensamt.

Varje år handlar allas vår offentliga sektor in varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor vilket innebär nästan 20 % av BNP.
Denna marknad är till för alla! för många företagare är den helt obearbetad och vi kan hjälpa er att hitta rätt och börja göra affärer. Det som är svårt för dig är lätt för oss!

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Snabbanslutning